Open Monumentendag

Open Monumentendag is een van de grootste nationale culturele evenementen. Gratis openstelling van monumenten aan een breed publiek staat daarbij centraal. Doel is om de publieke belangstelling voor monumenten én het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten.

Maar liefst 80 procent van alle gemeenten doet mee aan Open Monumentendag, dat in 1987 in Nederland werd geïntroduceerd. Open Monumentendag wordt ‘aangekleed’ met tal van nevenactiviteiten, zoals tentoonstellingen, fietsroutes, rondleidingen, wandelingen ... en muziekvoorstellingen.


Thema 2020

"Leermonument"

Hoe zit het eigenlijk met de geschiedenis van leren in ons land? Een van de eerste scholen in Nederland waarover iets bekend is, is een kloosterschool in Utrecht uit het jaar 750 n.Chr. Karel de Grote zorgde voor het ontstaan van de eerste onderwijswetten die voorschreven dat alle jongens in het Frankische rijk moesten leren lezen, schrijven, zingen en bidden. Na de kloosterscholen volgden dorpsscholen, en in 1575 werd in Leiden de eerste universiteit opgericht door Willem van Oranje. Mede dankzij nieuwe onderwijswetten werden in de 18e en 19e eeuw verspreid over Nederland honderden schoolgebouwen neergezet. Inmiddels barst Nederland van de (oude en nieuwere) leermonumenten: ambachtsscholen, universiteitsgebouwen, kloosters, basis- en middelbare scholen, muziekscholen, dansscholen, sportscholen, enzovoorts.

Meer informatie op de site van Open Monumentendag.

568 rijksmonumenten

Zierikzee in top-15 steden met meeste rijksmonumenten

Anno nu is het met circa 11.000 inwoners een klein stadje. Maar begin veertiende eeuw was Zierikzee met 5.500 bewoners na Dordrecht en Haarlem de derde stad van Nederland. De stad werd in de Middeleeuwen rijk van de handel. Vooral de export van zout en de lakenhandel floreerden. Later werd de handel in graan en meekrap steeds belangrijker.

De vooraanstaande positie verdween, maar een flink deel van de oorspronkelijke vestingwal, de poorten en historische monumenten bleven bewaard. Voor een relatief kleine stad telt Zierikzee een groot aantal rijksmonumenten, namelijk 568. Het bekendste monument is de Sint-Lievensmonstertoren, die in de volksmond ook wel de Dikke Toren wordt genoemd.


Vanwege de maatregelen rond corona zijn er aangepaste activiteiten in en rond een selectie monumenten. Kijk op de website van Open Monumentendag

voor meer informatie.


Noord- en Zuidhavenpoort, Zierikzee