NATIONALE OPEN MONUMENTENDAG

Gratis openstelling monumenten

Open Monumentendag is een van de grootste nationale culturele evenementen. Gratis openstelling van monumenten aan een breed publiek staat daarbij centraal. Doel is om de publieke belangstelling voor monumenten én het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten.

Liefst 80 procent van alle gemeenten doet mee aan Open Monumentendag, dat in 1987 in Nederland werd geïntroduceerd. Open Monumentendag wordt ‘aangekleed’ met tal van nevenactiviteiten, zoals tentoonstellingen, fietsroutes, rondleidingen, wandelingen, ... en muziekvoorstellingen.

Thema 2018: In Europa

▪ Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale architectuur-stromingen, vergelijkbare én onderscheidende

(bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. Uiteraard zal ook veel aandacht uitgaan naar de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt.

 

Stichting Muziek Monumentaal

Daan van der Wekken, Karin Peute, Susan de Bil en Jaap van Dijke